K2B je ERP řešení veřejného a soukromého sektoru, které umožňuje automatizaci administrativního, účetního, rozpočtového a finančního řízení. Jejich platforma usnadňuje a integruje procesy a pomáhá organizacím aktivovat a řídit všechny interní i externí operace.

Průmysl: ERP

Generální ředitel: Rafael Mon

Cesta: Předchozí akcionář